25/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 sách giáo khoa toán 2 trang 162, 163

giai bai tap sach giao khoa toan lop 2 trang 162 163

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 2 TRANG 162, 163

giai bai tap sach giao khoa toan lop 2 trang 162 163

giai bai tap sach giao khoa toan lop 2 trang 162 163


Bài 2:

a) 600 đồng
b) 700 đồng
c) 800 đồng
d) 1000 đồng

Bài 3:

Chọn hình D

Bài 4:

100 đồng + 400 đồng = 500 đồng                700 đồng + 100 đồng = 800 đồng
900 đồng - 200 đồng = 700 đồng                 800 đồng - 300 đồng = 500 đồng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét