25/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 sách giáo khoa toán lớp 2 trang 169

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 169

GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN LỚP 2 TRANG 169

Bài 1: Mỗi ô sau ứng với cách đọc nào ?

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 169

Bài 2:

a) Viết các số 842, 965, 477, 618, 593, 404 theo mẫu:
842 = 800 + 40 + 2
b) Viết theo mẫu:
300 + 60 + 9 = 369
800 + 90 + 5 =
200 + 20 + 2 =
700 + 60 + 8 =
600 + 50 =
800 + 8 =

Bài 3: Viết các số 285, 257, 279, 297 theo thứ tự:

a) Từ lớn đến bé.
b) Từ bé đến lớn.

Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 462; 464; 466;....
b) 353; 355; 357;....
c) 815; 825; 835;....

Bài giải:

Bài 1:

Nối số 307 với cách đọc d)                Nối số 650 với cách đọc b)
Nối số 811 với cách đọc i )                Nối số 596 với cách đọc h)
Nối số 939 với cách đọc a)                Nối số 745 với cách đọc c)
Nối số 125 với cách đọc g)                Nối số 484 với cách đọc e)

Bài 2:

a)842 = 800 + 40 + 2
965 = 900 + 60 + 5
477 = 400 + 70 + 7
618 = 600 + 10 + 8
593 = 500 + 90 + 3
404 = 400 + 4
b) 300 + 60 + 9 = 369
300 + 90 + 5 = 895
200 + 20 + 2 = 222
700 + 60 + 8 = 768
600 + 50 = 650
800 + 8 = 808

Bài 3:

a) 297; 285; 279; 257.
b) 257; 279; 285; 297.

Bài 4:

462; 464; 466; 468
353; 355; 357; 359
815; 825; 835; 845

0 nhận xét:

Đăng nhận xét