02/01/2018

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 sách giáo khoa toán 2 trang 19

giai bai tap sach giao khoa toan 2 trang 19

Giải bài tập sách giáo khoa toán 2 trang 19Bài 1. Tính nhẩm:

8 + 3 =                  8 + 4 =                  8 + 6 =                  8 + 7 =                    8 + 9 =
3 + 8 =                  4 + 8 =                  6 + 8 =                  7 + 8 =                    9 + 8 =

Giải 

8 + 3 = 11            8 + 4 = 12              8 + 6 = 14             8 + 7 = 15              8 + 9 = 17
3 + 8 = 11            4 + 8 = 12              6 + 8 = 14             7 + 8 = 15              9 + 8 = 17

Bài 3. Tính nhẩm:

8 + 5 = 8 + 6 = 8 + 9 =
8 + 2 + 3 = 8 + 2 + 4 = 8 + 2 + 7 =
9 + 5 = 9 + 8 = 9 + 6 =
9 + 1 + 4 = 9 + 1 + 7 = 9 + 1 + 5 =

Giải:

8 + 5 = 13 8 + 6 = 14 8 + 9 = 17
8 + 2 + 3 = 13 8 + 2 + 4 = 14 8 + 2 + 7 = 17
9 + 5 = 14 9 + 8 = 17 9 + 6 = 15
9 + 1 + 4 = 14 9 + 1 + 7 = 17 9 + 1 + 5 = 15

Bài 4. 

Hà có 8 con tem, Mai có 7 con tem. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu tem?
Tóm tắt:
Hà : 8 tem
Mai : 7 tem
Cả hai bạn có: ... tem?

Giải

Số tem cả hai bạn có là
8 + 7 = 15 (tem)
Đáp số : 15 tem.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét